GMBiZ

หลายคนน่าจะเพิ่งได้ยินชื่อ 'Gulf' ตอนประกาศว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลกครั้งนี้ ซึ่งคงจะอยากรู้กันใช่ไหมว่า 'Gulf' ทำธุรกิจอะไร แล้วการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศนั้น มันใหญ่..