x

Bloomberg เผยผลสำรวจลูกจ้างจำนวน 2,000 คนในอังกฤษโดย Robert Half U.K. ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ พบกลุ่มลูกจ้างอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปราวหนึ่งในหกระบุว่าตัวเองไม่ความสุขกับการทำงาน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่ากลุ่มลูกจ้างที่อายุน้อยกว่าถึงเท่าตัว 
 
ส่วนกลุ่มลูกจ้างอายุ 55 ปีขึ้นไปกว่าหนึ่งในสามระบุว่าพวกเขารู้สึกว่าไม่ถูกมองเห็นถึงคุณค่า และราว 16% ระบุว่าไม่มีเพื่อนในที่ทำงาน
 
รายงานกล่าวว่า “การอยู่ในตำแหน่งสูงมีความตึงเครียด หรือความผิดหวังที่ไม่ได้ก้าวไปไกลพอในหน้าที่การงาน จริงอยู่เงินเดือนอาจจะมากขึ้น แต่ชีวิตก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามมา” และการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวก็กลายเป็นเรื่องของการดูแลลูกๆ แทนที่จะเป็นเรื่องการจัดการกับปัญหาความเครียดส่วนตัว
 
“มันจะมีเวลาที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไปไม่ถึงความสำเร็จ งานก็ทำให้คุณหมดไฟ หรือไม่ประสบการณ์ชีวิตก็บอกกับคุณว่าครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญกว่า” ศาสตราจารย์แครี คูเปอร์ (Cary Cooper) ผู้ทำการศึกษาประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ทำงานจาก Manchester Business School กล่าว
 
ส่วนเหตุที่คนอายุน้อยมีความสุขกับการทำงานมากกว่านั้น รายงานของ Bloomberg กล่าวว่า น่าจะเป็นเพราะแรงงานอายุน้อยตั้งเป้าหมายไว้ต่ำกว่า มีความหวังกับชีวิตมากกว่า และยังไม่หมดไฟในการทำงาน