ที่มาภาพ: จากทวิตเตอร์ (1, 2)
 
เมื่อช่วงกลางปีที่แล้ว (2017)  รถไฟใต้ดินของนิวยอร์กได้ออกกฎใหม่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟเว้นแต่มันจะเล็กพอที่จะใส่ถุงหรือกระเป๋าที่ปิดมิดชิดได้  ดังประกาศที่ระบุว่า
 
"นอกจากกรณียกเว้นตาม (2) ในหัวข้อย่อยนี้แล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้ใดนำสัตว์ใดๆ ขึ้นขบวนรถ หรือเข้ามาในพื้นที่บริการ เว้นแต่จะนำใส่เครื่องบรรจุมิดชิด และพกพาไปในลักษณะที่จะไม่เป็นการรบกวนผู้โดยสารรายอื่นๆ"
 
กรณีข้อยกเว้นตาม (2) ก็คือหมานำทาง หรือหมาตำรวจซึ่งสามารถนำเข้ามาได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว 
 
แต่กรณีของกฎใหม่ที่อนุญาเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่สามารถใส่ถุงใส่กระเป๋าได้นั้นโดยสามัญสำนึกแล้ว คนส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการอนุโลมให้กับหมาขนาดเล็กเท่านั้น ถึงจะเรียกได้ว่า "ไม่เป็นการรบกวนผู้โดยสารรายอื่นๆ"
 
อย่างไรก็ดี การไม่จำกัดขนาดหรือน้ำหนักไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปล่อยให้มีการตีความกันเอาเองก็กลายเป็นช่องว่าง คนเลี้ยงหมาใหญ่บางคนก็เลยจับหมาตัวเองใส่กระเป๋าใบใหญ่ บ้างก็ใช้กระเป๋าเดินทาง บางคนยังไปเอาถุงอิเกียมาใช้โดยเจาะรูให้ขาของหมาสอดออกมาได้กลายเป็นเหมือนสวมเสื้อผ้าให้มัน แล้วใช้หูหิ้วเป็นสายจูงไปเสียอย่างนั้น (ซึ่งขัดต่อกฎที่บอกว่าต้องเป็นเครื่องบรรจุที่ปิดมิดชิด)
 
สำหรับคนรักหมาเห็นแล้วก็คงบอกว่าน่ารักดี แต่คนทั่วไปที่ไม่ได้รักหมาก็อาจจะยิ่งไม่ชอบความพยายามที่จะแหกกฎเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้เหมือนกัน
 
ส่วนในเมืองไทยการใช้รถ BTS ยังคงห้ามการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นขบวนรถทุกกรณี จะยกเว้นให้ก็แต่หมานำทางคนตาบอดเท่านั้น