x

Reasons to Read

  • ผู้ชายส่วนใหญ่รู้สึกสนใจและอยากคบหากับผู้หญิงที่เก่งและฉลาดกว่า แต่เมื่อได้พูดคุยกันต่อหน้ากลับกลายเป็นว่าพวกเขาสนใจผู้หญิงเหล่านั้นน้อยลงและไม่รู้สึกอยากคบหาในฐานะคนรัก

การเป็นคนเก่งอาจเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้ใครๆ ก็อยากรู้จักและร่วมงานด้วย เพราะนอกจากจะมีความสามารถแล้วก็มักพ่วงมาด้วยคุณสมบัติต่างๆ นานาที่โดดเด่นกว่าคนทั่วไป แต่ก็น่าแปลกใจเพราะเมื่อเอาความเก่งมารวมเข้ากับเรื่องความสัมพันธ์ กลับกลายเป็นว่า ‘คุณผู้ชาย’ รู้สึกว่าผู้หญิงที่ฉลาดและประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนั้นน่าสนใจน้อยลง

จากการศึกษาหนึ่งซึ่งเผยแพร่ในวารสารบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมได้ผลทดสอบว่า ผู้ชายส่วนใหญ่รู้สึกสนใจและอยากคบหากับผู้หญิงที่เก่งและฉลาดกว่า แต่เมื่อได้เจอและพูดคุยกันต่อหน้ากลับกลายเป็นว่าพวกเขาสนใจผู้หญิงเหล่านั้นน้อยลงและไม่มีความรู้สึกอยากคบหาในฐานะคนรักเสียอย่างนั้น

นักวิจัยทำการทดสอบโดยการทดลองแรกให้ผู้ชาย 105 คน ลองจินตนาการว่าพวกเขาจะเลือกผู้หญิงแบบใดในฐานะคนรัก โดยผู้หญิงกลุ่มแรกเก่งกว่าพวกเขา ส่วนอีกกลุ่มด้อยกว่า แบ่งโดยใช้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นตัววัด ซึ่งผลที่ออกมาคือผู้ชายให้ความสนใจผู้หญิงกลุ่มที่เก่งกว่าตัวเอง แต่กลับกันในการทดลองครั้งที่สอง ซึ่งให้ผู้ชายเหล่านั้นได้เจอและพูดคุยกับผู้หญิงที่เก่งกว่าแบบต่อหน้า พวกเขากลับแสดงท่าทีห่างเหินและแสดงออกว่าสนใจผู้หญิงกลุ่มนั้นน้อยลง นักวิจัยสรุปผลที่ได้ว่าเป็นเพราะเรื่องความรู้สึกของ ‘ความเป็นผู้ชาย’

แล้วความเป็นผู้ชายที่ว่าคืออะไร? หากอิงตามการให้ความหมายโดยทั่วไปก็คือ การมีรูปลักษณ์และคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับเพศชาย ทั้งร่างกาย ฮอร์โมน หรือสัญชาตญาณที่ตรงข้ามกับผู้หญิง ซึ่งเอกลักษณ์ที่ต่างกันระหว่างเพศนี้เองทำให้เกิด ‘ความภาคภูมิใจทางเพศ’ ซึ่งเป็นคำตอบของการทดลองนี้ว่าทำไมผู้ชายถึงรู้สึกสนใจผู้หญิงที่เก่งกว่าตัวเองน้อยลงเมื่อได้เจอหน้า เพราะการใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามที่มีความสามารถหรือประสบความสำเร็จมากกว่าทำให้ผู้ชายรู้สึกถูกลดทอนความเป็นเพศชายลง และเกิดความรู้สึกอยากแข่งขันหรือเอาชนะ ทำให้ความรู้สึกสนใจในฐานะคนรักถูกปัดตกไป

ถึงอย่างไรก็ตามการทดลองนี้ไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ชายทุกคนไม่ชอบผู้หญิงที่เก่งกว่าตัวเอง เพราะเรื่องของความสัมพันธ์มีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทัศนคติหรือนิสัยส่วนตัว ดังนั้น ไม่ว่าเพศใดก็ตามหากมีความสามารถก็ควรได้รับการสนับสนุนหรือชื่นชมอย่างเท่าเทียมกัน

อ้างอิง :

  • https://www.businessinsider.com/dating-successful-women-makes-many-men-uneasy-2018-3
  • https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-couch/201601/do-men-have-problem-dating-smart-women
  • https://www.marketwatch.com/story/why-smart-women-may-threaten-your-manhood-2015-10-16