x

Reason to Read

  • ระบบเส้นเลือดเสมือนจริงจากห้องทดลองไม่เพียงช่วยรักษาโรคเบาหวาน แต่อาจนำไปต่อยอดรักษาโรคอื่นๆ ได้อีก เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด อาการสมานแผล หรือกระทั่งโรคมะเร็ง 

ผลงานทางการแพทย์ล่าสุดจากห้องทดลองอาจช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวานได้มากกว่าร้อยล้านคนทั่วโลก จากการสร้างระบบเส้นเลือดเสมือนจริงที่สามารถทำงานได้เหมือนกับระบบเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์ ผลงานจากห้องทดลองนี้อาจเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีปัญหาหลอดเลือดได้ในอนาคต 

มีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 420 ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อน อาทิ ภาวะไตล้มเหลว ตาบอด อาการหัวใจวาย หรืออาการชัก ซึ่งส่วนมากมีสาเหตุมาจากปัญหาหลอดเลือดที่หนาตัว ส่งผลต่อการลำเลียงออกซิเจน หรือสารอาหารไปสู่เซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกาย แต่จากผลการศึกษาที่เผยแพร่ลงในวารสาร Nature โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอาจทำให้เรามีทางเลือกใหม่ในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากโรคเบาหวาน ด้วยความสำเร็จครั้งแรกในการปลูกสร้างระบบเส้นเลือดจากการใช้สเต็มเซลส์ เกิดเป็น ‘อวัยวะคล้ายเส้นเลือด’ (Blood Vessel Organoids) ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอวัยวะหรือเนื้อเยื่อซึ่งทำงานได้เหมือนกับระบบเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์ อีกทั้งพบสารประกอบที่สามารถช่วยลดการหนาตัวของเส้นเลือดในเส้นเลือดที่ปลูกถ่ายขึ้นด้วย

โดยนักวิจัยเสริมว่านอกจากจะใช้การค้นพบและความสำเร็จนี้เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้ว สิ่งนี้สามารถช่วยพัฒนาการรักษาโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดอื่นๆ ได้อีกมากมาย อาทิ โรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด อาการสมานแผล ไปจนถึงโรคมะเร็ง ถือเป็นอีกความสำเร็จที่อาจสร้างมิติใหม่ให้แก่วงการแพทย์ในหลากหลายด้าน

 

อ้างอิงภาพจาก : IMBA

อ้างอิง : https://futurism.com/the-byte/lab-grown-blood-vessels