fbpx

บิ๊กบอส GIT ลั่นจัดเต็มทุกมิติ

GIT เดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐาน เสริมความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย มั่นใจธุรกิจฟื้นเร็วหลังวัคซีนต้านโควิดใช้ได้ผล 

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT กล่าวถึงนโยบายและแผนการดำเนินงาน GIT เร่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมสร้างการยอมรับในมาตรฐานในเวทีการค้าระดับโลก

ผลักดัน GIT Standard สร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า

ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า สถาบัน ในฐานะสถาบันแห่งชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ได้เร่งทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและโลหะมีค่าให้มีมาตรฐานสากล พร้อมสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักวิชาการด้านอัญมณีและโลหะมีค่า

นอกจากนี้ GIT ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น จีน เพื่อผลักดันการสร้างมาตรฐาน และการยอมรับในใบรับรองสินค้าอัญมณีและโลหะมีค่าร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ และการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย

เสริมความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence)

เพราะความมั่นใจเป็นหัวใจสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ GIT เดินหน้าโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ การันตีคุณภาพด้วยใบรับรองคุณภาพจาก GIT ซึ่งผู้ซื้อสามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ Buy with Confidence ที่ติดหน้าร้าน และเรียกหาใบรับรองสินค้าทุกครั้งที่ซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 

เร่งพัฒนาหลักสูตรอบรมเสริมทัพอุตสาหกรรมยุค Digital

ด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนั้น นายสุเมธกล่าวว่า GIT ได้ปรับเนื้อหาหลักสูตรอบรมให้ตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมในยุค Digital โดยเฉพาะการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ รวมทั้งการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ด้านอัญมณีและเครื่องประดับและการออกแบบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียด้วย

ต่อยอดงานวิจัยสู่ธุรกิจสร้างอัตลักษณ์เครื่องประดับท้องถิ่นเปิดตลาดต่างประเทศออนไลน์

GIT ให้ความสำคัญและส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถต่อยอดมาใช้ในธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้จริง โดย GIT ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา วิจัยและพัฒนาเครื่องประดับตามแนวคิด Beyond Jewelry หรือ เครื่องประดับที่นอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังเน้นประโยชน์ใช้สอย เช่น เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ ที่นำนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศผสานกับการออกแบบเครื่องประดับ ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธ์ให้กับผู้ที่สวมใส่

ขณะเดียวกัน สถาบันยังได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 มีโครงการอีสานเดิ้น ที่นำผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้และทำงานร่วมกับช่างฝีมือ และผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อพัฒนาชิ้นงานเครื่องประดับ ที่มีทั้งความร่วมสมัยและคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ สามารถทำตลาดในต่างประเทศได้

“ ในปี 2564  GIT นอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว เราจะเน้นต่อยอดศักยภาพด้านตลาดในต่างประเทศและการขายออนไลน์มากขึ้น โดยมีแผนจะพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องเงินในภาคเหนือไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องเงินอันดับ 1 โลก ”

นอกจากนี้ นายสุเมธ ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวโน้มตลาดอัญมณีและเครื่องประดับยุค Post-COVID 19  ว่า หากวัคซีนต้าน COVID-19 มีประสิทธิภาพใช้ได้ผล คนทั่วโลกได้รับวัคซีน จนสถานการณ์ต่างๆ กลับสู่ภาวะปกติก็เชื่อว่า กำลังซื้ออัญมณีและเครื่องประดับจะกลับมาแน่นอน

Digiqole ad

บทความที่น่าสนใจ